Varım o halde yazıyorum…

Hibernate @Version – OptimisticLockException

Aralık 29th 2010

Hibernate, @Version ile işaretlenen kolon sayesinde bir oturumda açılan varlık nesnesinin, diğer bir oturumda değiştirilmesine izin vermeyerek OptimisticLockException fırlatır. Bu istisna yakalanarak ilgili işlemler yapılabilir. Değişiklik yapılmak istenen varlık nesnesinin başka bir oturumda değiştirildiği belirtilerek kullanıcı yönlendirilebilir örneğin. @Version ile işaretlenmiş kolon Long, Integer veya TimeStamp tipinde olabilir. Hibernate bu nesne (veritabanında karşılığı olan satır) […]

Okumanız için Kalıcı Bağlantı Yorum Yok


Sharing
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail