Arşiv

0, 2010 için arşiv

Java Collections.sort() – Collator

Pazar, 29 Ağu 2010 5 yorum

Java’nın Collections sınıfının faydalı bir bir metotundan bahsedeyim. Listeleri istediğimiz gibi sıralamamız sağlayan sort() metodu.

Bu gibi sıralama işlemlerinde en çok yaşanan sıkıntılardan bir tanesi String türünde verileri kıyaslarken ortaya çıkan Türkçe karakter sorunu. Şırnak, Çanakkale, Ordu illerini sıraladığımızda Çanakkale, Ordu, Şırnak sırasını beklerken mesela, Ordu-Çanakkale-Şırnak şeklinde bir sıranın ortaya çıkması gibi. Bu gibi durumlarda yerel karakter duyarlılığıyla kıyas yapabilen ve parametre olarak bir Locale alabilen Collator sınıfı yardımcı olacaktır.

Bahsettiğimiz sort() metodunun iki versiyonu bulunuyor;

Collections.sort(List<T> list)

ArrayList, LinkedList, Vector gibi List interface’ini implement eden bir sınıfı parametre olarak alıyor. Metodu bu şekli ile kullanabilmemiz için listenin barındırdığı elemanların tipi olan sınıf, Comparable sınıfını implement etmek durumunda.

Sadece kitap adını tutan, Kitap adında basit bir sınıfımız olduğunu düşünelim. Bu sınıf implement ettiği Comparable interface’ nin compareTo() metodunu implement etmek durumunda.

 
public class Kitap implements Comparable<Kitap> {

	private String ad;

	public String getAd() {
		return ad;
	}

	public void setAd(String ad) {
		this.ad = ad;
	}

	@Override
	public int compareTo(Kitap kitap) {
	Collator collator = Collator.getInstance(Locale.getDefault());
        //veya Collator trCollator = Collator.getInstance(new Locale("tr", "TR"));
	return collator.compare(this.getAd(), o.getAd());
	}
}

Artık kitaplarımızı şu şekilde sıralayabiliriz;

...
List<Kitap> kitapListesi = getKitaplar();
Collections.sort(kitapListesi);
...
Collections.sort(List<T> list, Comparator<T> comparator)

; metodun bu versiyonu biri List diğeri de Comparator interface lerini implement eden sınıfları parametre olarak alıyor. Kitaplarımızı sıralama işlemi için bu kez Comparator interface ini implement eden Comparator bir sınıf tanımlıyoruz. Yine kitap adına göre sıraladığımızı varsayarsak compareTo() metodu şu şekilde olacaktır;

public class KitapComparator implements Comparator<Kitap>{

@Override
public int compare(Kitap kitap1, Kitap kitap2) {
Collator collator = Collator.getInstance(Locale.getDefault());
//veya Collator trCollator = Collator.getInstance(new Locale("tr", "TR"));
return collator.compare(kitap1.getAd, kitap2.getAd());
}
}

gibi kitaplarımızı karşılaştıran bir sınıf tanımladıktan sonra

...
List>Kitap> kitapListesi = getKitaplar();
Collections.sort(kitapListesi, new KitapComparator());
...

gibi bir ifade ile de kitapListesi sıralanmış bir hal alıyor.

Benzer şekilde gereklilikler doğrultusunda comparator sınıflar tanımlayıp ihtiyaç halinde kullanılabilir.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Java – Lambdaj Kütüphanesi

Cumartesi, 21 Ağu 2010 1 yorum

Java Collections API sınıflarını kullanırken bolca for döngüleri kurar veya bu tip veriler üzerinden istediğimiz işlemleri gerçekleştirmek için çeşitli kod blokları yazarız. Lambdaj kütüphanesi bu tip kod blokları ile yaptığımız işlemleri çoğu kere tek satırlık kodlarla halletmemizi sağlayan bir arayüz sunuyor bize. Böylece listelere bir veri kaynağıymışcasına hemen her türlü seçim, sıralama, gruplama, dönüştürme, indeksleme ve benzeri işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Hatta zaman zaman for döngüleri ile halledemeyeceğimiz işleri bile karşılayabiliyor.

Elbetteki kod okunurluğunu arttırıp, bakımının kolaylaşmasını sağlarken performansı aşağı çekiyor. Her ne kadar performanstan ciddi kayıplar yaşatabilse de, varlığının bilinmesi kimi zamanlar çözüm getirmekte zorlandığımız problemler için faydalı olacaktır. Bu konuda Lambdaj ile normal tekrarlamalı yöntemler arasındaki performans kıyaslaması yapan şu makaleye göz atılabilir.

Lambdaj‘ ın yetenekleri ile ilgili bazı örnekler vermek gerekirse;

Person tipinde nesneler tutan listemizde her bir Person nesnesinin adını tek satırda bilmem ne olarak setlemek;

List personInFamily = getPersons();
forEach(personInFamily).setLastName("Dalton");

Person tipinde nesneler tutan listemizde yaşı 30’dan büyük olanları ayıklamak;

List = getPersons();
List oldFriends = filter(having(on(Person.class).getAge(), greaterThan(30)), meAndMyFriends);

Person tipinde nesneler tutan listemizde toplam yaşı bulmak;

int totalAge = sum(meAndMyFriends, on(Person.class).getAge());

Person tipinde nesneler tutan listemizi yaşa göre sıralamak;

List sorted = sort(persons, on(Person.class).getAge());

Person tipinde nesneler tutan listemizdeki Person nesnelerinin isimlerini birleştirmek

String friendNames = joinFrom(myFriends).getFirstName();

Person tipinde nesneler tutan listemizden adı Ali olan kaydi bulmak;

List personList = getPersons();
List personListOfAli = select(personList , having( on(Person.class).getFirstName(), equalTo("Ali")));

Örnek kodlar aynı zamanda projenin web sayfası olan şuradan alınmıştır. Ayrıca şuradaki dökümandan daha ayrıntılı bilgi alabilir.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail