Varım o halde yazıyorum…

Bir Yağmur Sonrası Gurbet İlde Akşam (Zaman)

Ocak 23rd 2018

Roger Garaudy der ki; Şiirde, ne muhakeme(akıl yürütme) yoluyla ne de benzetmeyle daha önce var olan öğelerin yeni bir birleşimi olamayacak bir şey ortaya çıktığında; bilim ya da yöntemlerde, geçmişin bir uzantısı ya da düzenlemnesi olmayan bir şey göründüğünde; sevgide, tabiattaki ya da insandaki içgüdülerin, sahiplenmelerin, bencilliklerin hiçbiriyle ilintisi bulunmayan bir özveriye rastlandığında; tarihte, eski […]

Okumanız için Kalıcı Bağlantı Yorum Yok


Sharing
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail