Varım o halde yazıyorum…

Eclipse Debug Pratikleri

Aralık 18th 2010 Eclipse, Java Teknolojileri

Eclipse’in bir kaç debug görünümü özelliğinden bahsedeyim.

Drop to frame drop_to_frame

Bu sayede herhangi bir debug işlemi sırasında en baştaki breakpoint noktasında dönebiliyorsunuz. Tabi bu arada çalışan kodun meydan getirdiği değişiklikleri geri alma gibi bir özellik söz konusu değil.

Watchpoint

Herhangi bir genel değişkenin (global variable) olduğu satıra çift tıklayarak eklenebilir. Böylece değişken her değişikliğe uğradığında debug görünümüne dönüş yapılabilir.

Add java exception breakpoint addJavaException

Bu özellik ile de kodun çalışması sırasında meydana gelebilecek herhangi bir istisna yakalanıp, bu istisna durumunun incelenebilmesini sağlanıyor. Burada eklenecek istisna Java’da bütün istisnaların türediği sınıf olan “Exception” seçilirse mesela bütün istisna durumlarında Eclipse debug görünümüne dönebiliyor, veya özel bir “Exception” (OptimisticLockException, SQLGrammarException vs.) türü belirterek onu yakalayabiliyoruz. Bu daha çok yakalanmayan veya yakalama gereği duyulmayan “NullPointerException”, “IndexOutOfBoundsException” gibi istisna durumlarında faydalı olur gibi geliyor.

Skip all breakpointsskipAllBreakPoints

Pratikte çok işe yarayan, çoğu Eclipse kullanıcısının biliyor olması gereken bir özellik. Bu sayede tek tek breakpoint leri devre dışı bırakmak yerine, bütün breakpoint leri devre dışı bırakarak kodun normal çalışmasını takip edebiliyoruz.

Enable when – Hit count

Son olarak, pratikte çok ihtiyaç olmazmış gibi gözükse de, bir breakpoint in ne zaman aktif olacağını o breakpoint in özellikler kısmından “Enable when” kısmına yazacağımız kod ile belirleyebiliyoruz. Şöyle bir durumda işe yaramışlığına şahidim; Diyelim ki 200 elamana sahip bir listede for döngüsü ile işlem yapıyoruz. Hatanın da 50 ila 60. elamanlar arasında bir yerlerde olduğunu biliyoruz.

for(int i = 0; i < list.size(); i++){
...
}

Böyle bir durumda “Enable When” kısmına i >= 50; yazarak ilgili breakpoint in 50.adımla beraber aktif olmasını sağlamış, biraz zaman biraz sabır kazanmış oluyoruz.

Yine ilgili breakpoint in özellikler kısmından kaç kereden sonra pasif olacağını da “Hit count” ile belirleyebiliyoruz.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailgerekligerekli - yayımlanmayacak


Yorum Yap & Fikrini Paylaş

Java’da bütün sınıfların türediği Object sınıfının bir metodu olan clone() ile bir nesnenin kopyasını almak mümkün. Fakat pratikte bir takım sıkıntılar ile karşılaşılabiliyor. Bunun sebebi clone() metodunun primitive olmayan tipler için, nesnenin kopyasını almak yerine bu nesnenin referansını kopyalıyor olması. Buna “Shadow Copy” deniyor. Bu gibi durumlarda clone() metodunu ezip, nasıl bir kopyalama […]

Önceki Yazılar

Hibernate, @Version ile işaretlenen kolon sayesinde bir oturumda açılan varlık nesnesinin, diğer bir oturumda değiştirilmesine izin vermeyerek OptimisticLockException fırlatır. Bu istisna yakalanarak ilgili işlemler yapılabilir. Değişiklik yapılmak istenen varlık nesnesinin başka bir oturumda değiştirildiği belirtilerek kullanıcı yönlendirilebilir örneğin.

@Version ile işaretlenmiş kolon Long, Integer veya TimeStamp tipinde olabilir. Hibernate bu nesne (veritabanında karşılığı olan satır) üzerinde […]

Sonraki Yazılar

Sharing
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail