Varım o halde yazıyorum…

Hibernate @SqlDelete

Ağustos 6th 2011 Hibernate, Java

Hibernate’in yeni keşfettiğim bir özelliği varlık sınıflarına uygulanabilen @SqlDelete, @SqlUpdate, @SqlInsert bildirimleri. Bu sayede ilgili varlık sınıflarını kaydetme, güncelleme ve silme işlemleri sırasında hangi sql ifadesinin çalışacağını belirleyebiliyoruz. Bir nevi EntityManager sınıfının persist, merge ve remove metotları sonucu oluşacak olan ekleme, güncelleme ve silme sql ifadelerini ezmiş oluyoruz. Özellikle silme işlemi için oldukça faydalı olabilir diye düşündüm.

Mesela; Hesap nesnelerini karşılayan Hesap sınıfları için ne zaman entityManager.remove(herhangiBirHesap) desek, bu nesneyi fiziksel olarak silmek yerine mantıksal olarak durumunu pasif yapmak isteyebiliriz. “Soft delete” olarak bilinen durum yani. Bu gibi durumlar için proje genelinde bir kod tasarrufu ve temizliği sağlanabilir gibi.

Ayrıca sınıf tanımında kullanılacak @Where bildirimi ile de veritabanından Hesap tablosuna sorgu atan sql ifadelerine bir koşul konulabiliyor. Böylece de durumunu pasif yaptığımız nesneler sorgu sonuçlarında gelmiyor. Bu yazılan sql ifadeleri için hql kullanılamıyor bu arada, sql yazmak gerekiyor.

Şöyle ki;

@Entity
@Table(name = “HESAP”)
@SQLDelete(sql=”update HESAP set DURUM=0 WHERE ID=?”)
@Where(clause=”DURUM <>0″)
public class Hesap {}

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailgerekligerekli - yayımlanmayacak


Yorum Yap & Fikrini Paylaş

Uzun zamandır görmek istediğim iki şehirdi Safranbolu ve Amasra. Gidebildim nihayet. Otobüsle yaklaşık 7 saat sürdü İstanbul-Safranbolu arası. Lakin ki bu güzergahta fazlaca yol çalışmaları olduğundan kelli 7 saat sürmüş, normalde 6 saat sürer imiş.

Safranbolu eski ve yenişehir olarak kesin biçimde ikiye ayrılmış. Görülecek yer olan eski şehire taksi ile gidilebiliyor. Belirtmeden geçmeyeyim, bu şehrin […]

Önceki Yazılar

Hibernate’in bir kullanılabilir özelliği daha; dynamic-insert, dynamic-update : )

dynamic-update : Güncelleme sql ifadesini(update sql) çalışma zamanında sadece değişen kolonlara göre dinamik olarak oluşturur.
dynamic-insert : Kayıt ekleme sql ifadesini(insert sql) çalışma zamanında sadece veri girilmiş kolonlara göre dinamik olarak oluşturur.

Şöyle ki;

[java]@Entity
@Table(name = "PERSONEL")
@org.hibernate.annotations.Entity(dynamicInsert=true,dynamicUpdate=true)
public class PERSONEL{}[/java]

Sadece AD, SOYAD ve TC_KIMLIK_NO alanlarının girildiği bir kayıt işlemi sonrası

[sql]INSERT […]

Sonraki Yazılar

Sharing
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail